A H2R azaz Emberibb Emberi Erőforrás Menedzsment, amint az a vegyjeléből is kiolvasható a hagyományos HR menedzsment erőforrás-kategorizáló eszköztárához képest a vállalati alkalmazottak nem kategorizálható tulajdonságainak feltérképezésére, és az egyedi, egyszeri, egyedülálló emberi tényezők megértésére, fejlesztésére és kiaknázásának lehetőségeire helyezi a hangsúlyt.

Szemléletváltás

A H2R az emberben nem az erőforrást látja elsősorban, hanem az embert és az emberit, és éppen ezzel a szemléletváltással képes új energiákat mozgósítani benne. A H2R eszközök nem csupán a vállalati alkalmazottak munkavégzését, munkaidőben töltött tevékenységét, termelékenységét, hatékonyságát változtatják meg, hanem hatással vannak egész életükre, családtagjaikra, közvetlen és tágabb környezetükre és így társadalomformáló erejük van. A H2R menedzsment módszerek abban különböznek a közismert emberi erőforrás-menedzsment - iskolák tanításaitól, hogy az emberi munkaközösségeket élő egészként, holisztikusan szemlélik és nagy jelentőséget tulajdonítanak az emberek ön- és egymást megbetegítő (stressz), illetve az ezzel ellentétes gyógyító-mechanizmusainak. A H2R figyelembe veszi, hogy nem vagyunk különálló, egymástól elválasztott vagy hermetikusa elválasztható egységek. A módszertan a mezőgazdaságban alkalmazott biodinamikához hasonló módon segít munkatársaink megismerésében, munkaközösségek belső energetikai viszonyainak feltérképezésében illetve a csoportban lévő blokkok oldásában és az értékes energiaminőségek egymást építő összeillesztésében. A H2R eszközök tudatosítják bennünk, hogy egy közösségen belül mindennek van "közös" vetülete. Ami az egyik közösségi tagnak fáj, az a közösség másik tagjára is hatással van és fordítva, ha valakivel valami jó történik, az bonyolult áttételeken keresztül végül is pozitív hatással lesz a közösség minden más tagjára.

Közgazdasági vetület

Az elmúlt évtizedek során a HR-menedzsment készségfejlesztés-fókusza elérte a közgazdaságtanban jól ismert inflexiós pontot, ahol az egységnyi energiabefektetéssel már nem csupán egyre kisebb eredményeket, hanem akár veszteséget is generálhatunk. A nagyvállalatok alkalmazottainak körében ugyanis a hétvégi tréningek ún. "opportunity cost"-ja igen magas. A házastárssal megromló viszony, a gyerekekkel töltött minőségi idő hiánya felett érzett lelkiismeretfurdalás már nagyon nagy ár a szakmai továbbképzésért. A helyzetet rontja, hogy a hétvégi tréningen való részvétel már nem is "szorgalmi", hanem kötelező házi feladat.

A lehetőségköltség (alternatívaköltség, angolul "opportunity cost") különleges költség, amely abból adódik, hogy egy gazdasági tevékenység választásakor lemondunk más, ugyancsak nyereséggel kecsegtető lehetőségekről, alternatívákról.

A H2R programok a felelős családapák és családanyák 22-es csapdáját hivatottak fel- illetve megoldani. A tréningcégeknek és a tréninghelyszíneknek új kihívás, hogy a szakmai tréningprogramok mellett a házastársaknak és a gyermekeknek is fizikai és szellemi épülést szolgáló változatos programmodulokat biztosítsanak. Itt nem "retro szocüdülésről" van szó, hanem minőségi programokról, ahol a vállalat alkalmazottja megnyugodhat, hogy valóban a családjáért áldozta fel a hétvégéjét, mert élményekkel, tapasztalatokkal,tudással és leginkább kész iskolai házi feladattal térhet haza a család minden tagja az ő szakmai tréningjéről. A H2R programok közös nevezője abban rejlik, hogy az adott csoport - akár a szakmai csoportról, akár a gyerekekről illetve a házastársakról legyen szó - összekovácsolódjon, új barátságok szülessenek és mindenki számára élmény legyen a "céges tréning".

Egyszerű és nagyszerű ez a képlet, mint ahogy a világunkat leíró működési mechanizmusok képletei is azok.
E= m˙c2 Miért működne pont az ember bonyolultabban?